Washington and Lee

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 08, 2008) All games ## Name GP/GS F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H 5 Peter Alston 2/- ... ... XXX ... ... ... ... ... XXX ... 88 Jason Bacaj 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 58 C. Ballantyne 10/10 START START START START START START START START START START 59 Zac Barbieri 8/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX 91 Rick Barron 10/3 XXX XXX XXX XXX START START XXX XXX XXX START 75 Matt Benson 4/- ... XXX ... ... ... XXX ... XXX ... XXX 15 John Beriont 6/- ... XXX ... ... XXX XXX ... XXX XXX XXX 98 Jeff Boateng 8/8 START START START START START ... START START START ... 41 Baker Boles 8/- XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX ... XXX 46 Beau Briggs 1/- ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 94 Colin Campbell 10/1 XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX XXX XXX 56 Matt Cassilly 10/10 START START START START START START START START START START 66 Gus Cavanaugh 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 26 Jonathan Clemo 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 43 Patrick Conley 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 72 Charlie Craigle 10/9 START START START START START START START START START XXX 99 Beau Craparo 7/1 XXX XXX XXX START XXX ... XXX ... ... XXX 20 L. Crawford 3/- ... ... ... XXX XXX XXX ... ... ... ... 24 Frank Dale 10/10 START START START START START START START START START START 54 C. Danielowski 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 13 Tate Davis 6/- ... XXX ... XXX XXX XXX XXX ... ... XXX 11 Parker Finley 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 62 J. Fitzgibbons 10/10 START START START START START START START START START START 76 Richard Hahn 10/9 START START START START START START START START START XXX 42 Will Harbaugh 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 39 Mike Hartford 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 68 Colin Hayes 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX 34 Harrison Hudson 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 23 Mike Humphrey 3/- ... ... ... XXX ... ... XXX ... XXX ... 48 P.J. Nalls 6/- XXX XXX ... ... XXX XXX XXX ... ... XXX 81 C.J. Thompson 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 2 R.J. Varner 3/2 START START ... ... ... XXX ... ... ... ... 37 John Kavanagh 10/1 XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX XXX XXX 29 Tommy Kennedy 6/- XXX XXX XXX ... ... XXX ... XXX ... XXX 17 Daniel Kohl 10/10 START START START START START START START START START START 53 Greg Kurkis 10/10 START START START START START START START START START START 6 Tucker Laurens 9/5 START START START START START ... XXX XXX XXX XXX 45 Rob Look 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 18 David Love 7/7 START START START START START START START ... ... ... 30 Taylor Malone 9/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 60 Tommy Matteo 8/7 START START START ... ... XXX START START START START 51 Brad McAllister 10/10 START START START START START START START START START START 63 Hagood Morrison 10/10 START START START START START START START START START START 25 Billy Murray 10/10 START START START START START START START START START START 70 Taylor Murray 5/1 ... XXX ... ... ... XXX XXX XXX ... START 21 Tom Pacicco 10/10 START START START START START START START START START START 1 Ty Parrino 9/1 ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX START
2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 08, 2008) All games ## Name GP/GS F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H 97 William Patton 2/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX 82 Martin Prichard 7/- ... ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 22 Chris Prugar 10/10 START START START START START START START START START START 84 S. Richards 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 4 Joseph Roane 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 89 Wit Robertson 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 14 Patrick Rouse 4/- ... XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... ... 77 Scott Russell 10/10 START START START START START START START START START START 3 Donavon Sawyer 9/8 XXX START START START START ... START START START START 90 Andrew Sims 1/- XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 Stu Sitterson 10/10 START START START START START START START START START START 85 Cody Smith 9/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 74 Ethan Smith 4/- XXX ... ... XXX XXX ... ... ... XXX ... 19 D. Sternlicht 10/10 START START START START START START START START START START 65 John Thackston 4/1 ... XXX XXX ... XXX ... ... ... ... START 27 Scott Thomas 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 44 Billy Vitello 5/- ... ... ... ... ... XXX XXX XXX XXX XXX 47 Gregg Wade 6/3 XXX XXX XXX ... ... ... ... START START START 57 Noah Walters 5/- ... XXX ... ... ... XXX XXX XXX ... XXX 33 Pete Watson 7/- ... XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX ... XXX 12 Ryan Welsh 10/4 XXX XXX XXX XXX XXX START START START START XXX 16 Charlie Westfal 10/8 XXX XXX START START START START START START START START 67 John Wilkinson 2/- ... XXX ... ... ... ... ... XXX ... ... 40 Jason Zelesnik 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ...

Total Tackles Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Scott Russell DL.... 30-45 75 2-2 2-2 5-4 2-3 3-4 4-5 3-7 5-7 0-6 4-5 Donavon Sawyer DB... 41-22 63 6-1 2-1 4-4 4-4 7-1 DNP 2-3 6-2 5-3 5-3 Matt Cassilly LB.... 28-34 62 4-2 3-3 2-5 3-2 7-5 2-2 5-6 0-3 1-4 1-2 Brad McAllister LB.. 24-36 60 6-3 5-1 4-6 1-2 2-3 2-4 0-4 0-5 1-6 3-2 C. Ballantyne LB.... 24-30 54 7-3 1-1 3-5 3-3 1-3 4-3 1-2 2-2 1-5 1-3 Frank Dale DB....... 30-19 49 2-0 2-3 2-1 3-2 2-1 2-2 2-2 8-4 2-3 5-1 Chris Prugar DB..... 31-16 47 0-1 3-0 2-2 2-1 3-3 4-1 5-4 2-2 6-2 4-0 Tommy Matteo DL..... 23-16 39 5-3 5-0 0-1 DNP DNP 3-0 3-4 1-1 2-1 4-6 D. Sternlicht DB.... 23-13 36 0-1 1-0 1-3 0-1 2-1 6-1 4-2 5-3 2-1 2-0 Gus Cavanaugh LB.... 14-16 30 5-4 1-1 1-0 2-1 1-0 1-5 2-2 1-1 0-2 - Rick Barron DL...... 13-16 29 - - 1-0 2-1 4-3 1-0 2-5 0-1 0-4 3-2 David Love LB....... 13-13 26 2-2 2-4 0-1 0-3 1-0 7-2 1-1 DNP DNP DNP Rob Look LB......... 11-14 25 1-0 - - 1-2 - 1-1 1-5 4-3 1-3 2-0 John Kavanagh DB.... 11-10 21 - 2-0 1-1 3-2 1-1 2-1 2-4 0-1 - - Jeff Boateng DL..... 8-12 20 0-1 1-0 3-4 0-4 3-1 DNP 0-1 0-1 1-0 DNP Colin Campbell DL... 7-10 17 2-1 1-0 4-3 0-1 0-1 0-3 - 0-1 - - Mike Hartford DB.... 9-4 13 - - 1-0 1-1 - 0-1 - 2-1 2-1 3-0 Gregg Wade LB....... 6-7 13 0-1 - - DNP DNP DNP DNP - 3-2 3-4 Taylor Malone DB.... 8-0 8 DNP 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 - 1-0 1-0 - Will Harbaugh LB.... 3-4 7 0-1 0-1 - - 1-0 - - 0-1 1-1 1-0 Scott Thomas DB..... 5-1 6 1-0 1-1 - - - - 2-0 - - 1-0 Baker Boles DL...... 3-3 6 1-1 2-0 - - 0-1 DNP - 0-1 DNP - Joseph Roane DB..... 2-3 5 - - 0-1 0-1 - 1-0 1-0 - 0-1 - Ryan Welsh.......... 2-2 4 - - - - - - 2-0 0-1 - 0-1 Pete Watson LB...... 1-3 4 DNP 0-1 0-1 DNP 1-0 0-1 - - DNP - Martin Prichard..... 2-0 2 DNP DNP DNP - 1-0 1-0 - - - - Daniel Kohl......... 2-0 2 - 1-0 - - - - 1-0 - - - Zac Barbieri LB..... 0-2 2 DNP 0-1 - - - - - DNP 0-1 - Ethan Smith......... 0-2 2 - DNP DNP - - DNP DNP DNP 0-2 DNP Billy Vitello LB.... 0-2 2 DNP DNP DNP DNP DNP - - 0-1 - 0-1 Charlie Westfal..... 1-0 1 - 1-0 - - - - - - - - Tom Pacicco......... 1-0 1 - - - 1-0 - - - - - - Stu Sitterson....... 1-0 1 - - - - - - 1-0 - - - Mike Humphrey DB.... 1-0 1 DNP DNP DNP - DNP DNP - DNP 1-0 DNP Andrew Sims DL...... 0-1 1 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Taylor Murray....... 1-0 1 DNP - DNP DNP DNP - - - DNP 1-0 John Thackston...... 1-0 1 DNP - - DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP - Jonathan Clemo...... 1-0 1 - - - 1-0 - - - - - - Tommy Kennedy....... 1-0 1 - - - DNP DNP - DNP 1-0 DNP - Tucker Laurens...... 1-0 1 - - - - - DNP - - 1-0 -

Rushing/Receiving Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games RUSHING No-Yds/TD F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Stu Sitterson RB.... 223-960/14 20-23/0 18-104/2 33-169/2 22-79/1 28-135/1 33-163/4 11-50/0 13-91/1 20-76/1 25-70/2 Charlie Westfal QB.. 142-511/3 1--2/0 21-91/1 13-47/1 17-46/0 17-87/1 19-95/0 18-63/0 11-24/0 12-26/0 13-34/0 Jonathan Clemo RB... 27-94/1 1-0/0 6-17/0 1-3/0 8-19/1 2-4/0 3-5/0 1-15/0 2-18/0 3-13/0 - Tom Pacicco RB...... 32-74/1 5-14/0 2-1/0 7-24/1 1-2/0 2-4/0 2-7/0 5-14/0 3--1/0 4-8/0 1-1/0 R.J. Varner QB...... 10-12/0 7-17/0 3--5/0 DNP DNP DNP - DNP DNP DNP DNP Harrison Hudson RB.. 5-8/0 - - 1--3/0 3-14/0 1--3/0 - - - - - Parker Finley QB.... 1-7/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-7/0 DNP Patrick Rouse QB.... 1-2/0 DNP - DNP 1-2/0 DNP - DNP - DNP DNP TEAM................ 5--41/0 1--13/0 DNP 1--2/0 1--3/0 DNP DNP - DNP DNP 2--23/0 RECEIVING No-Yds/TD F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Billy Murray WR..... 23-310/2 - 1-6/0 3-27/0 2-29/0 2-81/1 4-57/0 5-53/0 2-20/1 2-23/0 2-14/0 Cody Smith WR....... 20-241/4 - - DNP 1-30/0 1-10/0 4-41/0 11-116/3 2-30/1 1-14/0 - Stu Sitterson RB.... 19-237/0 - 1-24/0 2-20/0 3-33/0 1-4/0 1-6/0 1-13/0 5-53/0 3-43/0 2-41/0 Ryan Welsh WR....... 20-199/1 1-6/0 3-31/0 7-61/0 1-14/0 1-8/1 3-31/0 2-16/0 2-32/0 - - Tucker Laurens WR... 14-110/1 - 1-18/0 - 3-11/1 3-24/0 DNP 2-17/0 2-6/0 1-6/0 2-28/0 Tom Pacicco RB...... 7-66/0 - 1-6/0 - 1-11/0 - 1-9/0 1-5/0 2-18/0 1-17/0 - Jason Bacaj TE...... 2-55/1 - - - 1-14/0 - - - - 1-41/1 - Ty Parrino WR....... 4-54/0 DNP - 1-7/0 - - 2-32/0 - - 1-15/0 - Jonathan Clemo RB... 3-35/0 - - 1-3/0 - - - 1-21/0 - 1-11/0 - Daniel Kohl TE...... 6-32/1 1-6/0 - - 1-3/1 - 2-7/0 1-7/0 - 1-9/0 - Patrick Conley TE... 1-23/1 - - - - - - - - 1-23/1 - Tate Davis WR....... 2-14/0 DNP - DNP - - 1-8/0 - DNP DNP 1-6/0 Wit Robertson WR.... 1-11/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-11/0 DNP Harrison Hudson RB.. 2-10/0 - - - - - 1-6/0 1-4/0 - - - C.J. Thompson WR.... 1-4/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-4/0 DNP

Return Stats Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Return Stats Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games PUNT RETURNS No-Yds F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Stu Sitterson.. 12-107 2-33 2-17 1-2 3-41 - 1-9 - - 2-4 1-1 Chris Prugar... 2-23 - - - - - - 1-10 - 1-13 - David Love..... 1-10 1-10 - - - - - - DNP DNP DNP Cody Smith..... 3--2 - 1-0 DNP - - - 1-0 1--2 - - KICK RETURNS No-Yds F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Stu Sitterson.. 22-792 5-135 - 2-120 1-50 1-30 3-95 2-68 4-179 2-45 2-70 Jonathan Clemo. 17-331 - 2-30 1-13 2-35 2-41 3-72 2-46 - 4-72 1-22 Harrison Hudson 6-99 - 1-20 2-38 - - - 2-24 1-17 - - Tucker Laurens. 2-53 - - - - - DNP 1-30 1-23 - - John Beriont... 1-33 DNP - DNP DNP - 1-33 DNP - - - Cody Smith..... 1-10 - - DNP 1-10 - - - - - - TEAM........... 1-0 - DNP - 1-0 DNP DNP - DNP DNP - INT. RETURNS No-Yds F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Chris Prugar... 7-92 - 1--2 - - - 1-16 1-11 1-35 1-0 2-32 Donavon Sawyer. 2-16 - - 1-0 - - DNP - 1-16 - - Matt Cassilly.. 2-24 - - - - 1-4 - 1-20 - - - C. Ballantyne.. 1-0 - - - - - - 1-0 - - - Mike Hartford.. 1-21 - - - 1-21 - - - - - - D. Sternlicht.. 1-0 - 1-0 - - - - - - - - FUMBLE RETURNS No-Yds F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Tommy Matteo... 1-0 1-0 - - DNP DNP - - - - -

Sacks Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Sacks Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games SACKS UA-A TOT F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Tommy Matteo DL..... 5-0 5.0 - 2.0-13 - DNP DNP - - - 1.0-4 2.0-22 Scott Russell DL.... 3-1 3.5 - - - 1.0-2 0.5-1 1.0-7 - - - 1.0-9 Matt Cassilly LB.... 2-1 2.5 - - 1.0-3 - 1.5-9 - - - - - Baker Boles DL...... 1-0 1.0 - 1.0-6 - - - DNP - - DNP - Gus Cavanaugh LB.... 1-0 1.0 - - - - 1.0-0 - - - - - Donavon Sawyer DB... 0-1 0.5 - - - - - DNP - - 0.5-4 - Gregg Wade LB....... 0-1 0.5 - - - DNP DNP DNP DNP - 0.5-3 -

Tackle For Loss Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Scott Russell DL.... 6-3 7.5 1.0-2 - - 2.0-3 1.5-3 1.5-8 - - - 1.5-10 Tommy Matteo DL..... 7-1 7.5 1.0-1 2.0-13 - DNP DNP - - - 2.0-17 2.5-22 Matt Cassilly LB.... 5-2 6.0 1.0-3 - 1.0-3 0.5-0 1.5-9 1.0-1 1.0-3 - - - Frank Dale DB....... 4-1 4.5 - - 1.0-4 1.0-2 - - - 1.5-5 - 1.0-4 C. Ballantyne LB.... 4-1 4.5 2.0-4 - 0.5-1 - - - - - 1.0-2 1.0-2 Donavon Sawyer DB... 3-2 4.0 - - - 1.0-3 - DNP 1.0-1 - 0.5-4 1.5-6 Brad McAllister LB.. 2-0 2.0 - 2.0-7 - - - - - - - - Gus Cavanaugh LB.... 2-0 2.0 1.0-3 - - 1.0-3 - - - - - - Baker Boles DL...... 1-1 1.5 - 1.0-6 - - - DNP - 0.5-1 DNP - David Love LB....... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-3 - DNP DNP DNP Gregg Wade LB....... 0-2 1.0 - - - DNP DNP DNP DNP - 0.5-3 0.5-2 Colin Campbell DL... 0-2 1.0 - - 0.5-1 - - 0.5-1 - - - - Jeff Boateng DL..... 0-1 0.5 - - - 0.5-1 - DNP - - - DNP

Fumbles Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Fumbles Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games FUMBLES No-Lost F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Charlie Westfal QB.. 10-6 - - 1-0 1-0 1-0 - 3-2 - 1-1 3-3 Stu Sitterson RB.... 7-6 1-1 1-1 - - 1-1 1-1 - 2-1 1-1 - TEAM................ 1-1 - DNP - 1-1 DNP DNP - DNP DNP - Cody Smith WR....... 1-1 - - DNP - - - - 1-1 - - Tom Pacicco RB...... 1-1 1-1 - - - - - - - - - Jonathan Clemo RB... 1-0 - - - - - - 1-0 - - - Harrison Hudson RB.. 1-1 - - 1-1 - - - - - - - FUMBLES FORCED Number F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Scott Russell....... 2 - - - - 1 - - 1 - - D. Sternlicht....... 1 - - - - 1 - - - - - Jeff Boateng........ 1 - - 1 - - DNP - - - DNP Colin Campbell...... 1 - - 1 - - - - - - - Gus Cavanaugh....... 1 - - - - 1 - - - - - FUMBLES RECOVERED Number F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Tommy Matteo........ 2 1 - - DNP DNP - - 1 - - Chris Prugar........ 1 - 1 - - - - - - - - Jeff Boateng........ 1 - - 1 - - DNP - - - DNP David Love.......... 1 - - 1 - - - - DNP DNP DNP C. Ballantyne....... 1 - - - 1 - - - - - - Matt Cassilly....... 1 - - - - 1 - - - - - D. Sternlicht....... 1 - - - - - - 1 - - - Frank Dale.......... 1 - - - - - - - - - 1

Passing Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee Passing Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games #16 Charlie Westfal Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Franklin & Marshall... 2 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Sewanee............... 12 5 2 41.7 61 0 24 0-0 51.03 Southern Virginia..... 22 14 0 63.6 118 0 17 0-0 108.69 Averett............... 24 13 0 54.2 145 2 30 3-11 132.42 Randolph-Macon........ 13 8 1 61.5 127 2 53 0-0 178.98 Catholic.............. 34 19 2 55.9 197 0 47 0-0 92.79 Hampden-Sydney........ 46 25 2 54.3 252 3 22 1-10 113.19 Guilford.............. 20 14 0 70.0 142 2 27 1-8 162.64 Bridgewater........... 24 12 0 50.0 179 1 41 5-18 126.40 Emory & Henry......... 15 7 1 46.7 89 0 36 1-6 83.17 TOTALS................ 212 117 8 55.2 1310 10 53 11-53 115.11 #2 R.J. Varner Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Franklin & Marshall... 11 2 1 18.2 12 0 6 0-0 9.16 Sewanee............... 2 2 0 100.0 24 0 18 1-7 200.80 TOTALS................ 13 4 1 30.8 36 0 18 1-7 38.65 #11 Parker Finley Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Bridgewater........... 9 3 0 33.3 38 1 23 0-0 105.47 TOTALS................ 9 3 0 33.3 38 1 23 0-0 105.47 #14 Patrick Rouse Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Sewanee............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Averett............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Catholic.............. 1 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -200.00 Guilford.............. 4 1 1 25.0 17 0 17 0-0 10.70 TOTALS................ 7 1 2 14.3 17 0 17 0-0 -22.46 #9 Stu Sitterson Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Southern Virginia..... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 #29 Tommy Kennedy Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Franklin & Marshall... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 #TM TEAM Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Southern Virginia..... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Hampden-Sydney........ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 2 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00

All-Purpose Yards Game-by-Game


2008 Washington and Lee Football Washington and Lee All-Purpose Yards Game-by-Game (as of Nov 08, 2008) All games ALL PURPOSE YARDS TOTAL F&M SEW SVU AU RMC CUA HSC GC BC E&H Stu Sitterson....... 2096 191 145 311 203 169 273 131 323 168 182 Charlie Westfal..... 511 -2 91 47 46 87 95 63 24 26 34 Jonathan Clemo...... 460 - 47 19 54 45 77 82 18 96 22 Billy Murray........ 310 - 6 27 29 81 57 53 20 23 14 Cody Smith.......... 249 - - DNP 40 10 41 116 28 14 - Ryan Welsh.......... 199 6 31 61 14 8 31 16 32 - - Tucker Laurens...... 163 - 18 - 11 24 DNP 47 29 6 28 Tom Pacicco......... 140 14 7 24 13 4 16 19 17 25 1 Harrison Hudson..... 117 - 20 35 14 -3 6 28 17 - - Chris Prugar........ 115 - -2 - - - 16 21 35 13 32 Jason Bacaj......... 55 - - - 14 - - - - 41 - Ty Parrino.......... 54 DNP - 7 - - 32 - - 15 - John Beriont........ 33 DNP - DNP DNP - 33 DNP - - - Daniel Kohl......... 32 6 - - 3 - 7 7 - 9 - Matt Cassilly....... 24 - - - - 4 - 20 - - - Patrick Conley...... 23 - - - - - - - - 23 - Mike Hartford....... 21 - - - 21 - - - - - - Donavon Sawyer...... 16 - - - - - DNP - 16 - - Tate Davis.......... 14 DNP - DNP - - 8 - DNP DNP 6 R.J. Varner......... 12 17 -5 DNP DNP DNP - DNP DNP DNP DNP Wit Robertson....... 11 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 11 DNP David Love.......... 10 10 - - - - - - DNP DNP DNP Parker Finley....... 7 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 7 DNP C.J. Thompson....... 4 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 4 DNP Patrick Rouse....... 2 DNP - DNP 2 DNP - DNP - DNP DNP TEAM................ -41 -13 - -2 -3 - - - - - -23