Washington and Lee

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 15, 2003) All games ## Name GP/GS JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO 27 27 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 78 Trey Allen 4/- ... ... ... XXX XXX XXX ... XXX ... ... 36 Sutton Ansley 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 62 Tracy Antonik 2/- ... ... XXX ... XXX ... ... ... ... ... 91 Andrew Bahl 10/2 START XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX 9 John Barnwell 10/3 XXX XXX XXX XXX START START XXX START XXX XXX 94 Brian Becker 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 17 Jonathan Brimer 10/3 START XXX START START XXX XXX XXX XXX XXX XXX 80 Taylor Callaham 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 3 Chris Caramore 8/5 START XXX START START START START XXX ... ... XXX 76 Chas Collins 2/- ... ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 63 Matt Collins 2/- XXX ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 7 Peter Dean 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 53 Robert Foster 9/4 XXX XXX START START START START XXX XXX XXX ... 68 John Gaffney 4/- ... ... XXX XXX XXX XXX ... ... ... ... 45 Brian Gallagher 9/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 Richard Garland 10/5 XXX XXX START START START START XXX START XXX XXX 32 Colin Garner 7/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... 74 Rick Gazica 6/5 ... ... START START START START XXX START ... ... 23 David Graham 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 37 Joe Greenhill 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 11 Daniel Hackett 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... 48 Ryan Hoover 7/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 40 Trey Howe 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX ... 22 John Hyland 2/- ... ... ... ... ... XXX ... ... XXX ... 42 Chris Joseph 2/- ... ... ... ... XXX XXX ... ... ... ... 2 Clark Kensinger 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21 Wes Kimmel 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 56 Ben Krasnoff 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 75 Scott Kucinski 6/5 ... ... START START START START XXX START ... ... 24 Michael Lackett 10/1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX 90 Paul Ledford 6/- ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 12 Garrett LeRose 7/- ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 51 Jess Lipsey 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 14 Ben Long 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 28 Dave Mackenzie 6/- ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 44 Ted Maffitt 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 25 Jim McDougall 4/- ... ... XXX XXX ... XXX ... XXX ... ... 5 Sean McGarvey 2/- XXX ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 54 Brad Minor 5/- ... ... XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... 77 Mark Muchmore 6/5 ... ... START START START START XXX START ... ... 52 Liam Murray 8/1 XXX ... XXX ... XXX XXX XXX START XXX XXX 30 Ryan Neff 3/- ... ... ... ... ... XXX XXX XXX ... ... 85 Patrick Neuman 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 8 Rob Rain 8/5 START XXX START START START START ... ... XXX XXX 47 Geoff Rogow 9/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 67 David Startsman 6/5 ... ... START START START START XXX START ... ...
2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 15, 2003) All games ## Name GP/GS JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO 29 Ryan Sullivan 4/- ... ... ... XXX XXX XXX ... XXX ... ... 16 Stuart Swann 8/1 XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX START XXX ... 71 Zack Taylor 6/5 ... ... START START START START XXX START ... ... 34 Bannon Thorpe 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 31 Adam Turer 8/- XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX 10 Greg Tweardy 8/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX 33 Lee Walker 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX 6 Zach Wall 6/5 START XXX START START START START ... ... ... ... 26 Colton Ward 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 Peter Weiss 4/- ... ... ... XXX XXX XXX ... XXX ... ... 87 H. Whitfield 6/- ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 18 Whit Whitfield 3/- ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX XXX 88 Lloyd Wilson 10/6 START XXX START START START START XXX START XXX XXX

Total Tackles Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Lloyd Wilson LB..... 49-43 92 4-7 9-3 5-1 4-2 3-7 3-5 8-1 6-5 5-8 2-4 Ted Maffitt DB...... 48-29 77 4-6 4-6 8-3 6-1 6-3 2-2 5-1 7-2 3-4 3-1 Ben Krasnoff LB..... 49-25 74 4-4 4-1 4-3 8-0 4-1 2-4 6-2 5-4 4-5 8-1 Brian Becker DL..... 29-31 60 1-4 1-2 3-3 2-1 2-4 3-6 6-3 3-4 6-4 2-0 Jess Lipsey DL...... 18-35 53 1-8 1-4 2-4 4-2 2-3 1-7 2-3 2-0 2-3 1-1 Wes Kimmel LB....... 23-22 45 3-6 1-2 4-1 5-1 0-4 1-1 5-0 1-2 2-2 1-3 Lee Walker DB....... 26-17 43 4-3 3-2 5-3 1-1 2-2 2-0 1-1 3-1 3-2 2-2 Zach Wall LB........ 14-28 42 4-7 3-6 0-4 4-2 2-5 1-4 DNP DNP DNP DNP Joe Greenhill DB.... 27-6 33 3-0 1-0 6-2 4-0 3-1 4-0 - 4-2 1-0 1-1 Rob Rain DB......... 20-11 31 2-2 1-1 5-1 3-0 3-3 - DNP DNP 3-3 3-1 Liam Murray DL...... 15-13 28 1-1 DNP - DNP - 0-2 7-4 4-3 3-3 - Robert Foster LB.... 14-8 22 1-0 1-0 1-2 4-0 1-1 2-3 3-1 - 1-1 DNP Andrew Bahl DL...... 14-7 21 0-2 1-1 - - 2-0 3-1 1-0 2-1 3-2 2-0 Brian Gallagher LB.. 13-5 18 DNP 0-1 1-0 4-0 5-2 0-1 - 2-0 0-1 1-0 Stuart Swann DB..... 8-8 16 2-0 DNP 0-1 - 0-1 3-3 1-1 2-2 - DNP Geoff Rogow LB...... 5-7 12 1-0 2-2 0-2 - 0-1 0-1 - - 2-1 DNP Trey Howe DL........ 2-9 11 0-6 1-1 - - 1-0 - DNP 0-1 0-1 DNP Colton Ward DB...... 5-3 8 - 1-0 - 1-0 0-1 - 1-1 2-1 - - Adam Turer DB....... 2-5 7 1-4 DNP - - - 0-1 - - DNP 1-0 Colin Garner LB..... 1-5 6 0-3 0-1 - - 1-0 - DNP 0-1 DNP DNP Paul Ledford LB..... 1-3 4 DNP DNP - 1-0 0-1 0-1 0-1 - DNP DNP TEAM................ 4-0 4 - - - 4-0 - - - - - - Ryan Neff DB........ 2-2 4 DNP DNP DNP DNP DNP 1-1 - 1-1 DNP DNP Ryan Hoover LB...... 1-2 3 DNP 0-1 1-0 - - - 0-1 - DNP DNP Ben Long............ 2-1 3 - - 1-0 - 1-0 0-1 - - - - Peter Weiss LB...... 1-1 2 DNP DNP DNP - - - DNP 1-1 DNP DNP Matt Collins DL..... 0-2 2 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP Garrett LeRose...... 1-0 1 DNP DNP - - - - 1-0 - - DNP Jim McDougall LB.... 1-0 1 DNP DNP - - DNP - DNP 1-0 DNP DNP Dave Mackenzie DB... 1-0 1 DNP DNP - - - 1-0 - - DNP DNP Taylor Callaham..... 1-0 1 - 1-0 - - - - - - - - Michael Lackett..... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-0 Brad Minor DL....... 0-1 1 DNP DNP - - - - DNP 0-1 DNP DNP John Barnwell....... 1-0 1 - - - - 1-0 - - - - - Peter Dean.......... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-0 27.................. 0-1 1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP

Rushing/Receiving Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games RUSHING No-Yds/TD JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Richard Garland RB.. 148-430/2 1-4/0 25-39/0 29-100/0 18-62/0 8-15/0 3-32/1 6-13/0 8-26/0 10-36/0 40-103/1 Michael Lackett RB.. 100-310/3 17-49/1 4--1/0 8-60/1 15-57/0 11-27/1 5-12/0 21-80/0 6-10/0 9-9/0 4-7/0 Peter Dean QB....... 69-127/2 5--1/0 6-12/1 4-47/0 3-13/0 5-8/0 15-26/0 10-1/1 10--15/0 2--7/0 9-43/0 Chris Caramore RB... 18-39/0 3-1/0 9-33/0 1-1/0 1-0/0 1--2/0 1-3/0 - DNP DNP 2-3/0 Jonathan Brimer WR.. 3-10/0 - 1-4/0 - - - - - - 2-6/0 - David Graham RB..... 1-3/0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-3/0 DNP DNP DNP DNP Garrett LeRose WR... 1--1/0 DNP DNP - - - - - 1--1/0 - DNP Taylor Callaham WR.. 1--2/0 - - - - - - 1--2/0 - - - TEAM................ 3--6/0 - DNP 1--2/0 1-0/0 1--4/0 DNP - - - DNP Whit Whitfield P.... 1--15/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP - 1--15/0 - Greg Tweardy QB..... 7--59/1 DNP 2--24/0 - - 1--11/0 1--7/0 - DNP 1--8/0 2--9/1 RECEIVING No-Yds/TD JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Clark Kensinger WR.. 25-401/3 2-23/0 2-33/1 1-12/0 1-7/0 6-63/0 4-62/1 2-37/0 2-36/0 3-54/0 2-74/1 Taylor Callaham WR.. 28-381/2 2-40/0 3-53/0 4-56/1 3-52/0 5-64/1 4-32/0 4-51/0 - 1-14/0 2-19/0 John Barnwell WR.... 28-366/1 - 3-25/0 2-46/0 2-11/0 3-27/0 8-99/0 3-43/0 1-23/0 3-44/1 3-48/0 Michael Lackett RB.. 28-253/2 1-5/0 1-1/0 2-21/1 1-14/0 5-69/0 7-75/0 3-20/0 3-21/0 4-25/1 1-2/0 Patrick Neuman TE... 17-179/1 2-36/0 1-5/0 1-6/0 4-36/0 1-7/1 1-3/0 3-43/0 2-20/0 1-15/0 1-8/0 Jonathan Brimer WR.. 12-157/1 - 2-18/0 - - 2-18/0 2-19/0 - 3-33/0 - 3-69/1 Chris Caramore RB... 18-94/0 3-17/0 3-11/0 2-8/0 2-14/0 2-11/0 2-11/0 2-17/0 DNP DNP 2-5/0 Richard Garland RB.. 5-21/0 - - - 1-10/0 - - 1--4/0 3-15/0 - - Garrett LeRose WR... 2-18/0 DNP DNP - - - - - 1-11/0 1-7/0 DNP H. Whitfield TE..... 2-5/1 DNP DNP 1-4/0 - 1-1/1 - - - DNP DNP

Return Stats Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Return Stats Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games PUNT RETURNS No-Yds JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Joe Greenhill.. 11-69 2-12 2-7 1--2 2-38 2-11 - 2-3 - - - Jonathan Brimer 7-49 - - - - - - - 3-10 1-7 3-32 KICK RETURNS No-Yds JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Colton Ward.... 22-450 1-20 4-80 1-25 2-53 - 7-114 2-45 3-68 1-14 1-31 Jonathan Brimer 10-306 2-36 - - - - - 2-85 1-28 4-127 1-30 Joe Greenhill.. 8-166 1-10 2-45 - 2-40 3-71 - - - - - Ryan Neff...... 2-25 DNP DNP DNP DNP DNP - 1-20 1-5 DNP DNP Michael Lackett 1-15 1-15 - - - - - - - - - Stuart Swann... 2-15 - DNP 1-3 - 1-12 - - - - DNP John Hyland.... 1-7 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP DNP 1-7 DNP INT. RETURNS No-Yds JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Ted Maffitt.... 4-42 - - - - 1-12 1-30 - - - 2-0 Lee Walker..... 2-1 - - - - 1-0 - - 1-1 - - Brian Gallagher 2-28 DNP - - - - 1-25 1-3 - - - Stuart Swann... 1-0 - DNP - - - - - - 1-0 DNP Robert Foster.. 1-35 - - - - - - - 1-35 - DNP Rob Rain....... 1-12 - - - - 1-12 - DNP DNP - - Joe Greenhill.. 1-9 - - - - 1-9 - - - - - FUMBLE RETURNS No-Yds JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Lee Walker..... 1-27 1-27 - - - - - - - - - Wes Kimmel..... 1-11 - - - - - - - - 1-11 -

Sacks Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Sacks Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games SACKS UA-A TOT JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Ben Krasnoff LB..... 2-1 3 - - - 1-1 - - - - 1-1 1-9 Brian Becker DL..... 3-0 3 - - 1-6 - 1-5 - - 1-4 - - Brian Gallagher LB.. 2-0 2 DNP - - - 2-20 - - - - - Andrew Bahl DL...... 2-0 2 - - - - 2-14 - - - - - Robert Foster LB.... 2-0 2 - - 1-13 1-3 - - - - - DNP Lloyd Wilson LB..... 1-1 2 - - 1-3 - - - - - 1-1 - Liam Murray DL...... 1-0 1 - DNP - DNP - - - 1-9 - - Jess Lipsey DL...... 1-0 1 - - 1-1 - - - - - - -

Tackle For Loss Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Brian Becker DL..... 8-4 12 - 2-4 3-9 - 3-10 1-5 1-1 1-4 1-2 - Lloyd Wilson LB..... 9-3 12 - 4-23 2-4 4-3 - - 1-1 - 1-1 - Ben Krasnoff LB..... 8-3 11 2-1 1-3 1-1 3-3 - - 1-4 - 1-1 2-10 Zach Wall LB........ 2-7 9 1-1 1-1 2-3 2-2 3-4 - DNP DNP DNP DNP Liam Murray DL...... 6-0 6 - DNP - DNP - 1-2 2-4 2-10 1-2 - Jess Lipsey DL...... 3-3 6 - - 3-3 1-1 1-1 1-2 - - - - Andrew Bahl DL...... 5-0 5 - - - - 2-14 - 1-3 1-2 - 1-3 Robert Foster LB.... 4-0 4 - - 1-13 2-8 - - - - 1-1 DNP Brian Gallagher LB.. 3-1 4 DNP - - 1-3 3-21 - - - - - Ted Maffitt DB...... 1-2 3 1-1 - - - 1-0 - - 1-2 - - Wes Kimmel LB....... 2-0 2 - - - 1-2 - 1-4 - - - - Lee Walker DB....... 1-1 2 - - - 1-1 - - - - - 1-1 Ryan Neff DB........ 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP 1-2 - - DNP DNP

Fumbles Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Fumbles Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games FUMBLES No-Lost JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Richard Garland RB.. 5-4 - 1-1 1-1 - - - 1-1 1-0 - 1-1 Michael Lackett RB.. 4-2 - 1-0 - 1-1 - - 1-1 1-0 - - Peter Dean QB....... 3-1 - - - - - - 2-1 - - 1-0 Jonathan Brimer WR.. 2-1 - 1-0 - - 1-1 - - - - - Whit Whitfield P.... 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP - 1-0 - Colton Ward......... 1-1 - - - - - - - - 1-1 - Ted Maffitt......... 1-1 - - - - - 1-1 - - - - Greg Tweardy QB..... 1-0 DNP 1-0 - - - - - DNP - - Joe Greenhill....... 1-1 - 1-1 - - - - - - - - Chris Caramore RB... 1-1 1-1 - - - - - - DNP DNP - FUMBLES FORCED Number JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Ted Maffitt......... 3 - 1 1 1 - - - - - - Brian Becker........ 1 1 - - - - - - - - - Ben Krasnoff........ 1 - - 1 - - - - - - - Rob Rain............ 1 1 - - - - - DNP DNP - - Lloyd Wilson........ 1 1 - - - - - - - - - Liam Murray......... 1 - DNP - DNP - - - - 1 - Jess Lipsey......... 1 - - - - - - 1 - - - Lee Walker.......... 1 - - 1 - - - - - - - FUMBLES RECOVERED Number JHU UOS CC RMC CATHOLIC HSC GC BC E&H GBRO Wes Kimmel.......... 3 - - 1 - - - 1 - 1 - Ted Maffitt......... 2 1 1 - - - - - - - - Ben Krasnoff........ 2 - - - 1 1 - - - - - Liam Murray......... 1 - DNP - DNP - - - - 1 - Lloyd Wilson........ 1 - - - - - - - - 1 - Brian Gallagher..... 1 DNP 1 - - - - - - - - Lee Walker.......... 1 1 - - - - - - - - - Jess Lipsey......... 1 1 - - - - - - - - - Zach Wall........... 1 1 - - - - - DNP DNP DNP DNP TEAM................ 1 - DNP 1 - - DNP - - - DNP

Passing Game-by-Game


2003 Washington and Lee Football Washington and Lee Passing Game-by-Game (as of Nov 15, 2003) All games #7 Peter Dean Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Johns Hopkins......... 27 10 1 37.0 121 0 23 3 17 Sewanee............... 18 10 2 55.6 101 1 27 2 4 Centre................ 10 6 0 60.0 58 1 19 0 0 Randolph-Macon........ 26 11 0 42.3 124 0 35 1 1 Catholic.............. 15 6 1 40.0 51 1 12 2 15 Hampden-Sydney........ 40 26 1 65.0 293 1 27 4 30 Guilford.............. 35 17 2 48.6 201 0 39 4 27 Bridgewater........... 36 15 1 41.7 159 0 25 6 35 Emory & Henry......... 8 1 0 12.5 15 0 15 1 8 Greensboro............ 14 9 2 64.3 129 1 55 1 7 TOTALS................ 229 111 10 48.5 1252 5 55 24 144 #10 Greg Tweardy Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Sewanee............... 9 5 0 55.6 45 0 15 0 0 Centre................ 16 7 0 43.8 95 1 35 0 0 Randolph-Macon........ 7 3 0 42.9 20 0 10 0 0 Catholic.............. 29 19 0 65.5 209 2 21 1 11 Hampden-Sydney........ 5 2 0 40.0 8 0 5 1 7 Guilford.............. 8 1 0 12.5 6 0 6 0 0 Emory & Henry......... 22 12 0 54.5 144 2 31 1 8 Greensboro............ 14 5 0 35.7 96 1 38 1 10 TOTALS................ 110 54 0 49.1 623 6 38 4 36 #5 Sean McGarvey Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Johns Hopkins......... 2 0 1 0.0 0 0 0 0 0 Hampden-Sydney........ 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 TOTALS................ 3 0 2 0.0 0 0 0 0 0 #9 John Barnwell Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Johns Hopkins......... 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 Hampden-Sydney........ 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 Bridgewater........... 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 TOTALS................ 3 0 2 0.0 0 0 0 0 0 #24 Michael Lackett Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Catholic.............. 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 Hampden-Sydney........ 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 TOTALS................ 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0