Sam McClain | #59 | LB | Washington and Lee

gp tk sac int ffum
3 9 - - -
  kr yds avg td lg pr yds avg td lg
2011-12 - - - - - - - - - -
2013-14 - - - - - - - - - -
2014-15 - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -