Washington and Lee

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 10, 2009) All games ## Name GP/GS F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC 55 55 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX 88 Jason Bacaj 2/- ... XXX ... ... ... XXX ... ... ... ... 91 Rick Barron 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 71 Philip Bassani 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX ... 75 Matt Benson 8/3 START START XXX START XXX XXX ... XXX XXX ... 15 John Beriont 9/1 XXX XXX XXX START XXX XXX XXX XXX XXX ... 98 Jeff Boateng 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 44 Beau Briggs 3/- ... XXX ... ... XXX ... ... ... XXX ... 11 Jon Brown 10/4 START START XXX XXX XXX START START XXX XXX XXX 94 Colin Campbell 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 56 Matt Cassilly 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 41 Alex Castelli 5/- ... XXX ... XXX ... XXX XXX XXX ... ... 66 Gus Cavanaugh 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 2 Eli Chester 2/- ... XXX ... ... ... ... ... XXX ... ... 26 Jonathan Clemo 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 7 Patrick Conley 8/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 72 Charlie Craigle 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 24 Frank Dale 10/5 XXX START XXX XXX XXX START START START START XXX 65 C. Danielowski 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 13 Tate Davis 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 62 J. Fitzgibbons 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 25 Doug Fraser 6/- XXX ... XXX XXX XXX XXX ... ... XXX ... 76 Richard Hahn 2/- XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 39 Mike Hartford 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 31 Luke Heinsohn 7/- ... XXX ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 48 Greg Hill 3/- ... XXX ... XXX ... XXX ... ... ... ... 8 Harrison Hudson 10/6 XXX START XXX START XXX START START START START XXX 23 Mike Humphrey 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... 81 C.J. Thompson 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 36 Jesse Jenkins 9/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 37 John Kavanagh 10/6 START XXX XXX START XXX START START START START XXX 29 Tommy Kennedy 5/- XXX XXX XXX XXX XXX ... ... ... ... ... 17 Daniel Kohl 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 53 Greg Kurkis 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 6 Tucker Laurens 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 45 Rob Look 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 18 David Love 9/5 START START XXX START ... XXX XXX START START XXX 30 Taylor Malone 8/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 32 Parker Mangold 7/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... XXX ... 34 Brett Murray 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... 42 Grant Nolan 2/- ... ... ... ... XXX ... ... ... XXX ... 50 Eric Oyan 2/- ... XXX ... XXX ... ... ... ... ... ... 96 William Patton 8/- XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX ... 40 Sean Pattwell 4/- ... XXX ... ... ... XXX XXX XXX ... ... 43 Stephen Peck 7/- XXX XXX ... XXX XXX XXX ... XXX XXX ... 49 Jacob Pelton 10/1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX 82 Martin Prichard 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Games Played (as of Nov 10, 2009) All games ## Name GP/GS F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC 84 S. Richards 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 4 Joseph Roane 5/- ... ... ... XXX ... XXX XXX XXX XXX ... 3 Donavon Sawyer 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 20 Kenny Sharpless 3/- ... ... ... ... ... XXX ... XXX XXX ... 85 Cody Smith 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 74 Ethan Smith 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 19 D. Sternlicht 10/6 START START XXX START XXX START START XXX START XXX 10 Russell Stewart 2/- ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX ... 47 Jake Tunney 7/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... 60 John Twomey 9/4 ... XXX XXX XXX XXX START START START START XXX 35 Sasha Vandalov 4/- XXX XXX ... XXX ... ... ... ... ... XXX 33 Pete Watson 9/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 12 Ryan Welsh 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 16 Charlie Westfal 10/7 START START XXX START XXX START START START START XXX 21 Jason Zelesnik 9/1 START XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX 9 Zach Zoller 3/- ... XXX XXX XXX ... ... ... ... ... ...

Total Tackles Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Donavon Sawyer...... 56-21 77 5-2 6-2 7-1 4-0 10-2 1-1 6-1 3-6 5-2 9-4 Rob Look............ 39-33 72 5-5 1-1 3-4 7-3 4-2 6-6 4-1 3-4 2-2 4-5 Matt Cassilly....... 49-16 65 4-0 2-2 5-2 8-2 5-2 7-0 4-0 4-2 5-1 5-5 John Kavanagh....... 32-16 48 2-0 2-2 2-2 3-1 3-1 6-1 4-3 4-4 2-0 4-2 Gus Cavanaugh....... 19-29 48 1-2 1-3 2-1 1-3 - 5-5 2-4 3-6 4-1 0-4 Mike Hartford....... 30-13 43 7-4 2-0 2-0 0-1 2-1 3-1 3-1 5-1 3-2 3-2 Rick Barron......... 20-20 40 0-3 4-3 5-1 4-2 0-2 3-2 0-1 1-3 3-1 0-2 D. Sternlicht....... 25-7 32 6-2 - 3-0 3-0 1-0 0-1 1-1 7-1 3-1 1-1 Frank Dale.......... 21-11 32 3-5 0-1 3-0 - - 3-0 1-1 4-1 4-0 3-3 Jeff Boateng........ 11-15 26 2-1 1-3 1-2 1-2 - 2-3 2-0 - 2-1 0-3 Jon Brown........... 12-13 25 1-5 2-0 3-0 1-3 1-0 3-1 1-1 0-1 - 0-2 Jacob Pelton........ 16-6 22 1-0 2-0 1-1 2-0 1-0 0-2 3-1 3-1 1-1 2-0 David Love.......... 10-9 19 2-0 0-2 1-1 0-2 DNP - 3-1 2-0 - 2-3 John Beriont....... 7-7 14 - 1-0 - 2-4 1-1 1-1 0-1 - 2-0 DNP Ethan Smith......... 6-4 10 1-1 0-2 1-0 - 1-0 1-1 1-0 - - 1-0 Taylor Malone....... 5-5 10 1-0 - DNP 0-2 - 0-2 1-0 3-1 - DNP Colin Campbell...... 4-3 7 1-0 1-0 - - 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 - Jesse Jenkins....... 5-2 7 1-0 2-0 DNP 0-1 - - 1-0 1-0 - 0-1 Pete Watson......... 3-3 6 - 1-0 1-0 0-1 0-1 - 1-0 0-1 - DNP William Patton...... 3-2 5 1-1 1-0 0-1 - - DNP - - 1-0 DNP C.J. Thompson....... 2-2 4 - - 0-1 - - 1-1 - 1-0 DNP DNP Luke Heinsohn....... 2-2 4 DNP - DNP DNP - 1-1 1-1 - - - Doug Fraser......... 0-4 4 0-3 DNP - - 0-1 - DNP DNP - DNP Stephen Peck........ 2-2 4 1-1 - DNP 0-1 - - DNP - 1-0 DNP Zach Zoller......... 2-2 4 DNP 1-1 1-1 - DNP DNP DNP DNP DNP DNP Tate Davis.......... 2-1 3 1-0 - - - 1-0 - - - - 0-1 Parker Mangold...... 2-1 3 - 2-1 - - - - DNP DNP - DNP Tommy Kennedy....... 2-1 3 0-1 2-0 - - - DNP DNP DNP DNP DNP Joseph Roane........ 0-2 2 DNP DNP DNP - DNP - - 0-1 0-1 DNP Alex Castelli....... 1-1 2 DNP 1-1 DNP - DNP - - - DNP DNP Daniel Kohl......... 2-0 2 1-0 - - - - - 1-0 - - - Jason Zelesnik...... 1-1 2 - - - 1-0 - - - - DNP 0-1 Ryan Welsh.......... 2-0 2 - 1-0 - 1-0 - - - - - - Cody Smith.......... 2-0 2 1-0 - - 1-0 - - - - - - Jake Tunney......... 0-1 1 - - - 0-1 - - DNP - DNP DNP Sasha Vandalov...... 0-1 1 - - DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP - John Twomey......... 1-0 1 DNP - - - - - - - - 1-0 TEAM................ 1-0 1 - - - - - - - - - 1-0 Charlie Westfal..... 1-0 1 1-0 - - - - - - - - - Grant Nolan......... 1-0 1 DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP - DNP Tucker Laurens...... 1-0 1 1-0 - - - - - - - - - 55.................. 0-1 1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1

Rushing/Receiving Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games RUSHING No-Yds/TD F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Jonathan Clemo...... 204-923/11 22-66/1 13-52/2 16-95/2 24-89/1 19-125/0 23-137/1 23-88/1 20-82/1 23-93/1 21-96/1 Charlie Westfal..... 139-505/6 10-24/2 17-69/1 19-90/0 12-30/0 14-58/0 15-61/1 17-66/0 10-27/1 16-79/1 9-1/0 Harrison Hudson..... 52-368/2 3-17/0 5-35/0 8-61/1 3--1/0 1--6/0 5-76/1 2--5/0 8-81/0 8-71/0 9-39/0 Brett Murray........ 46-203/2 2-9/0 5-36/0 15-73/0 4-3/0 8-22/0 6-44/1 2--6/0 DNP 4-22/1 DNP Luke Heinsohn....... 8-43/0 DNP - DNP DNP - 2-6/0 - 2-29/0 4-8/0 - Jason Zelesnik...... 16-24/0 2--1/0 5-16/0 2-3/0 1-3/0 - 4-3/0 2-0/0 - DNP - Eli Chester......... 2-4/0 DNP 2-4/0 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP DNP Tucker Laurens...... 2-1/0 1-1/0 - 1-0/0 - - - - - - - Sasha Vandalov...... 1-1/0 - 1-1/0 DNP - DNP DNP DNP DNP DNP - Ryan Welsh.......... 1--3/0 - - - - - 1--3/0 - - - - TEAM................ 14--55/0 DNP - DNP DNP 1--11/0 4--8/0 2--12/0 3--3/0 2--4/0 2--17/0 RECEIVING No-Yds/TD F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Ryan Welsh.......... 21-321/5 - - - 2-17/0 4-40/1 - 9-156/3 1-27/0 3-55/1 2-26/0 Harrison Hudson..... 23-186/3 2-31/1 2-4/0 1-6/0 1-3/0 5-40/1 2-13/0 1-4/0 4-38/1 1-6/0 4-41/0 Tucker Laurens...... 14-158/0 3-38/0 1-6/0 1-11/0 - 1-6/0 - 1-22/0 1-8/0 3-41/0 3-26/0 Cody Smith.......... 10-156/1 2-33/0 1-44/0 1-27/0 1-5/0 2-14/0 - - 1-8/0 1-15/1 1-10/0 Daniel Kohl......... 9-80/0 - 2-17/0 2-13/0 1-12/0 1-7/0 - 1-6/0 - - 2-25/0 Jonathan Clemo...... 10-69/0 1-11/0 2-3/0 1-5/0 - 3-23/0 2-9/0 1-18/0 - - - Brett Murray........ 4-69/0 - - - - 2-55/0 1-8/0 - DNP 1-6/0 DNP Jason Zelesnik...... 4-36/0 - - 1-1/0 1-23/0 1-8/0 - - 1-4/0 DNP - Tate Davis.......... 3-23/0 - - 1-9/0 - - - - 1-10/0 1-4/0 -

Return Stats Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Return Stats Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games PUNT RETURNS No-Yds F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Brett Murray... 13-160 2-26 4-61 2-14 - - 3-26 2-33 DNP - DNP Harrison Hudson 3-19 1-6 - - 1-3 - - - 1-10 - - John Kavanagh.. 2-3 - - - - - - 2-3 - - - Mike Hartford.. 1-0 - - - 1-0 - - - - - - KICK RETURNS No-Yds F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC John Kavanagh.. 15-498 2-73 - 1-43 2-61 1-39 - 2-63 2-127 3-42 2-50 Brett Murray... 14-369 2-54 3-108 1-14 1-24 2-54 2-40 3-75 DNP - DNP Luke Heinsohn.. 7-159 DNP - DNP DNP - - 1-15 2-55 1-15 3-74 Jason Zelesnik. 2-35 - - 2-35 - - - - - DNP - Jacob Pelton... 2-22 - - - - - - - - 2-22 - S. Richards.... 1-10 - - - - 1-10 - - - - - Daniel Kohl.... 1-1 - - - - - 1-1 - - - - Tate Davis..... 1--2 1--2 - - - - - - - - - INT. RETURNS No-Yds F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Donavon Sawyer. 5-0 - 1-0 - - - 1-0 2-0 - 1-0 - Matt Cassilly.. 2-44 - 2-44 - - - - - - - - D. Sternlicht.. 2-10 1-10 - 1-0 - - - - - - - Gus Cavanaugh.. 1-4 - - - - - - - - - 1-4 Mike Hartford.. 1-2 - - - - - - - 1-2 - - Frank Dale..... 1-0 - - - - - - 1-0 - - - FUMBLE RETURNS No-Yds F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Matt Cassilly.. 1-15 - 1-15 - - - - - - - -

Sacks Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Sacks Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games SACKS UA-A TOT F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Matt Cassilly....... 9-2 10.0 1.0-11 1.0-6 1.5-4 2.0-15 0.5-2 1.0-4 - - 3.0-28 - Rob Look............ 3-0 3.0 - - 1.0-7 - - - 1.0-8 1.0-1 - - John Kavanagh....... 2-0 2.0 - - 1.0-13 - - - - - - 1.0-6 Jacob Pelton........ 1-1 1.5 - - - - 1.0-8 - - - 0.5-4 - Donavon Sawyer...... 1-0 1.0 1.0-4 - - - - - - - - - Joseph Roane........ 0-1 0.5 DNP DNP DNP - DNP - - - 0.5-4 DNP Rick Barron......... 0-1 0.5 - - - - 0.5-2 - - - - - Gus Cavanaugh....... 0-1 0.5 - - 0.5-3 - - - - - - -

Tackle For Loss Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Matt Cassilly....... 20-1 20.5 1.0-11 1.0-6 2.0-7 2.0-15 2.5-6 1.0-4 2.0-5 1.0-2 5.0-35 3.0-12 Rob Look............ 4-3 5.5 - - 1.0-7 - - 0.5-1 1.0-8 1.5-3 - 1.5-2 John Kavanagh....... 4-2 5.0 - - 1.0-13 2.5-5 - - - 0.5-0 - 1.0-6 Jeff Boateng........ 4-1 4.5 - 1.0-1 1.0-2 1.0-1 - 0.5-1 1.0-6 - - - Jacob Pelton........ 2-2 3.0 - - - - 1.0-8 - - 1.5-1 0.5-4 - Donavon Sawyer...... 2-1 2.5 1.5-5 - 1.0-3 - - - - - - - Jon Brown........... 2-0 2.0 - - 1.0-3 - - 1.0-3 - - - - Rick Barron......... 1-2 2.0 - 0.5-0 - - 0.5-2 - - 1.0-1 - - Gus Cavanaugh....... 1-2 2.0 - - 1.0-1 0.5-0 - - - - - 0.5-0 Joseph Roane........ 0-2 1.0 DNP DNP DNP - DNP - - 0.5-1 0.5-4 DNP D. Sternlicht....... 1-0 1.0 - - 1.0-2 - - - - - - - Mike Hartford....... 0-2 1.0 0.5-1 - - - - - - 0.5-3 - - Zach Zoller......... 1-0 1.0 DNP 1.0-4 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP Stephen Peck........ 1-0 1.0 1.0-6 - DNP - - - DNP - - DNP Colin Campbell...... 0-1 0.5 - - - - - - - 0.5-1 - - Ethan Smith......... 0-1 0.5 - 0.5-1 - - - - - - - -

Fumbles Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Fumbles Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games FUMBLES No-Lost F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Charlie Westfal..... 13-8 1-0 2-1 2-2 1-1 - 1-1 3-1 2-2 - 1-0 Tucker Laurens...... 2-2 - 1-1 - - - - - - 1-1 - Jason Zelesnik...... 2-1 1-1 - - 1-0 - - - - DNP - Brett Murray........ 2-1 - - 1-1 - - 1-0 - DNP - DNP Jonathan Clemo...... 1-1 - - - - - - 1-1 - - - Ryan Welsh.......... 1-0 - - - 1-0 - - - - - - TEAM................ 1-1 DNP - DNP DNP 1-1 - - - - - FUMBLES FORCED Number F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Matt Cassilly....... 3 - - - - 1 - - - 1 1 Rick Barron......... 1 - - - - - - - - 1 - D. Sternlicht....... 1 - - - - - - - 1 - - Donavon Sawyer...... 1 - - - - 1 - - - - - TEAM................ 1 DNP - DNP DNP - - - - - 1 FUMBLES RECOVERED Number F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Rob Look............ 2 - - - - 1 - - 1 - - Matt Cassilly....... 2 1 1 - - - - - - - - John Kavanagh....... 2 1 - - - - - - - 1 - Donavon Sawyer...... 1 - - - - - - - - - 1 David Love.......... 1 - - - - DNP - - - - 1 Frank Dale.......... 1 - - - - - - - 1 - -

Passing Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee Passing Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games #16 Charlie Westfal Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Franklin & Marshall... 20 8 4 40.0 113 1 26 1-6 63.96 Sewanee............... 15 8 1 53.3 74 0 44 1-6 81.44 Greensboro............ 13 8 0 61.5 72 0 27 1-10 108.06 Averett............... 17 6 3 35.3 60 0 23 1-9 29.65 Randolph-Macon........ 34 19 0 55.9 193 2 31 1-6 122.98 Catholic.............. 9 5 0 55.6 30 0 10 0-0 83.56 Hampden-Sydney........ 26 13 1 50.0 206 3 33 3-24 146.94 Guilford.............. 15 9 1 60.0 95 1 27 0-0 121.87 Bridgewater........... 16 10 1 62.5 127 2 43 0-0 157.92 Emory & Henry......... 28 12 1 42.9 128 0 20 3-16 74.11 TOTALS................ 193 98 12 50.8 1098 9 44 11-77 101.52

All-Purpose Yards Game-by-Game


2009 Washington and Lee Football Washington and Lee All-Purpose Yards Game-by-Game (as of Nov 10, 2009) All games ALL PURPOSE YARDS TOTAL F&M UOS GBORO AU R-MC CUA HSC GC BC EHC Jonathan Clemo...... 992 77 55 100 89 148 146 106 82 93 96 Brett Murray........ 801 89 205 101 27 131 118 102 DNP 28 DNP Harrison Hudson..... 573 54 39 67 5 34 89 -1 129 77 80 Charlie Westfal..... 505 24 69 90 30 58 61 66 27 79 1 John Kavanagh....... 501 73 - 43 61 39 - 66 127 42 50 Ryan Welsh.......... 318 - - - 17 40 -3 156 27 55 26 Luke Heinsohn....... 202 DNP - DNP DNP - 6 15 84 23 74 Tucker Laurens...... 159 39 6 11 - 6 - 22 8 41 26 Cody Smith.......... 156 33 44 27 5 14 - - 8 15 10 Jason Zelesnik...... 95 -1 16 39 26 8 3 - 4 DNP - Daniel Kohl......... 81 - 17 13 12 7 1 6 - - 25 Matt Cassilly....... 44 - 44 - - - - - - - - Jacob Pelton........ 22 - - - - - - - - 22 - Tate Davis.......... 21 -2 - 9 - - - - 10 4 - D. Sternlicht....... 10 10 - - - - - - - - - S. Richards......... 10 - - - - 10 - - - - - Eli Chester......... 4 DNP 4 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP DNP Gus Cavanaugh....... 4 - - - - - - - - - 4 Mike Hartford....... 2 - - - - - - - 2 - - Sasha Vandalov...... 1 - 1 DNP - DNP DNP DNP DNP DNP - TEAM................ -55 - - - - -11 -8 -12 -3 -4 -17